Skip to main content

Kabul Edilen Bildiriler

Aile İşletmelerinde Aileden Olmayan Profesyonellerin Firmanın Ailevilik Algısı Üzerine Bir Ölçek Araştırması
Ömer Yazıcı

Aile İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Etiğin, Örgütle İlişkiler Ve Aidiyet Duygusu Üzerindeki Etkisi
Elif Bilginoğlu
Uğur Yozgat

Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik: Karşılaştırmalı Bir Literatür Analizi
Aylin Gözen

Aile İşletmelerinde, İş Sürekliliği İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Temel Faktörler
Umut H. İnan
Alper Ahmet Yıldırım

Aile İşletmelerinin Endüstri 4.0 Ve Yapay Zekâya Bakışı: Vaka Analizi
Ozan Emre Ufacık
Feride Bal
Ergin Erşin

Aile Şirketleri, Aile Dostu Mu? Aile Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
Övgü Çakmak Otluoğlu
Banu Saadet Ünsal Akbıyık

Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanmasında, Ticari Alacak Riskinin Yönetilmesi Ve Kredi Sigortası
Müge Çetiner
Selda Eke


Aile Şirketlerinin Müşteri Etkileşimlerinin Sürdürülebilirliğe Etkilerinin Değerlendirilmesi: Gaziantep Koçak Baklava Örneği
Serkan Öznur
Ömür Yaşar Saatçıoğlu

İki Aile İşletmesinin Asırlık Yolculuğu
Elif Özdeş
Ozan Emre Ufacık
Olcay Bige Aşkun

Belirsizlik Ve Hızlı Değişime Stratejik Yönetimin Cevapları: Örgütsel Dayanıklılık Kavramı Kapsamında Bir Değerlendirme
Barış Safran

Bir İşletmede Kalite Kontrol Personeli Seçiminde Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi
Murat Taha Bilişik

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Aile Şirketlerinin Finansal Tablo Analizi
Gökhan Kırbaç
Hilal Hümeyra Özsu

Girişim Finansmanında Hisse Bazlı Ödeme: Türkiye Ölçeğinde Değerledirme Ve Bir Model Önerisi
Özgür Teraman
S. Begüm Samur-Teraman

Halka Açık Ve Kapalı Aile İşletmeleri Ve Kurumsal Yönetim
Ercan İsmail Ünal

Kalite Fonksiyon Yayılımının (KFY) Bir Aile İşletmesinde Uygulanması
Gökhan Kırbaç
Erkut Ergenç

Şirketlerde Halka Açıklık Oranı İle Hayatta Kalma İlişkisi
Rıdvan Yaka

Şirketlerde Halka Açıklık Oranı Ve Sürdürülebilirlik
Rıdvan Yaka

Şirketlerde Ömre Dair Doğrular Ve Yanlışlar
Rıdvan Yaka

Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri
Barış C. Cantürk

Türkiye’deki Asırlık Aile İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi
Tuncay Odabaş
Esra Gökçen Kaygısız