Skip to main content

Yayın Olanakları

Kongremize gönderilen bildiriler isteğe bağlı olarak “Tam Metin” şeklinde kongre bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

Hakem raporları doğrultusunda seçilen bildiriler alan indekslerinde taranan aşağıda isimleri yer alan dergilerde yayın sürecine alınacak olup gerekli süreçler tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ)

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi